Minerva Bike Plus Fietsverzekering

Verzeker je Elektrische Fiets van Minerva tegen schade, diefstal, vandalisme. Lees hieronder alles  wat deze All In Assistance precies inhoudt. In samenwerking met AG Insurance en Touring.

Minerva Bike Plus

Wat is Minerva Bike Plus precies?

Minerva Bike Plus is de meest complete Assistance die je kan vinden voor je Elektrische Fiets. Het dekt alles van pech, diefstal, herstelling enz.. We leggen jou hieronder graag uit wat dit omvat:

Voorwaarden verzekering Minerva Bike Plus

 

In het kader van de aansluiting via het Minerva Bike Plus, zijn de fietsen verzekerd in bijstand, stoffelijke schade en diefstal. 

 

De algemene verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op de website van Minerva Cycling NV zijn toepasselijk op uw Minerva Bike Plus.

 

Deze waarborgen worden verleend door de verzekeringsmaatschappij AG Insurance.

De contractuele overeenkomst is evenwel gesloten tussen Minerva Cycling NV en Uzelf. 

Hierdoor zijn er enkele voorwaarden van het verzekeringscontract “Top Fiets” van Ag Insurance niet op u van toepassing. 

• In het meegeleverde Informatiedocument over het verzekeringsproduct Top Fiets zijn dezelfde bepalingen over de betaling en begin en einde van de dekking eveneens niet van toepassing op uw contract. 

• De Administratieve bepalingen van de verzekeringsmaatschappij zoals hernomen in de Algemene Voorwaarden Top Fiets onder Afdeling V Administratieve Bepalingen (behalve de bepalingen over het terrorisme) zijn niet van toepassing voor uw contract. 

 

Hieronder vindt u de administratieve bepalingen voor uw contract met Minerva Cycling NV: 

 

Wanneer en hoe betaal ik? 

U betaalt maandelijks de premie via domiciliëring. 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 

De dekking gaat in voege bij ontvangst van uw eerste betaling en eindigt wanneer u beslist de fiets niet langer te beschermen via de Minerva Bike Plus verzekering. Er worden geen afrekeningen gemaakt voor gedeeltes van een maand. 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U laat dit weten via uw loginscherm op de website van Minerva Bike Trading NV of via een emailbericht aan Minerva Bike Trading NV. De verzekering “Top Fiets” van Ag Insurance wordt automatisch beëindigd samen met de Minerva Bike Plus verzekering.  De verzekering kan maandelijks stopgezet worden mits een opzegperiode van 3 maanden in acht te nemen. De opzegperiode start de 1e van de maand volgend de maand van melding van stopzetten. 

 

Wat houdt de verzekering Minerva Bike Plus in?

Alle andere bepalingen van het Informatiedocument over het verzekeringsproduct Top Fiets en van de Algemene Voorwaarden Top Fiets zijn onverminderd van toepassing en dienen als basis voor de waarborgen bijstand, stoffelijke schade en diefstal.

De Top Fiets is een verzekering tegen diefstal, materiële schade en bevat een luik bijstand. 

• Diefstal: Er is een bescherming in geval van vandalisme en (poging tot) diefstal, in alle omstandigheden, op voorwaarde dat er sprake is van sporen van inbraak of wanneer de diefstalbeveiliging werd geforceerd. Diefstal met geweld is altijd gedekt. 

• Materiële schade: Schade door een val, botsing of ten gevolge van laden/lossen, Top Fiets biedt een uitgebreide dekking voor schade veroorzaakt aan de fiets door een plotse gebeurtenis buiten de wil van de verzekerde, en dit ongeacht de bestuurder van de fiets op het moment van schade. De schade aan toebehoren is verzekerd als de fiets zelf ook beschadigd is. Bij ongeval wordt de fietshelm, die niet ouder is dan 3 jaar, automatisch vergoed. 

• Bijstand: Deze waarborg moet onderschreven worden. Bijstand in geval van ongeval, pech (ook bij lekke band) of (poging tot) diefstal. 

• Het ter plaatse sturen van een pechverhelper. 

• Als de fiets niet ter plaatse hersteld kan worden of bij diefstal:

o Vervoer tot bij de hersteller. 

o Organisatie en vergoeding van terugkeer naar huis of het vervolg van het traject. 

o Forfaitaire schadevergoeding voor maximum 7 dagen. Vergoed op basis van de factuur voor de huur van een vervangfiets

 

 

 

 

 

 

Onderstaande voorwaarden zijn aanvullend op de voorwaarden “Top Fiets” van Ag Insurance. 

1. Uitgebreid jaarlijks onderhoud ter waarde van €89.99 

(i.p.v. standaard onderhoud welke inbegrepen is bij Service Bike garantie).

 

 

2. Bij totaalverlies binnen de 2 jaar krijgt de klant een fiets van dezelfde kwaliteit ter vervanging van de verloren fiets.

Vervangfiets op te halen bij een erkend Servicebike service punt.

 

3. Gegarandeerd overnamebedrag; Overnamebedrag bepaald in functie van:

• Leeftijd en conditie

Tot 24 maand max. 300€; tot 36 maand max. 200€ (bedrag % van de totale waarde)

Vb fiets van 2.000€ – restwaarde 300€ (15%) – na 3j 150€ (7,5%)

Vb fiets van 1.000€ – restwaarde 150€ (15%) – na 3j   75€ (7,5%)

Om een correcte overnameprijs van uw fiets te bepalen dient u uw fiets bij ons ter 

beoordeling aan te bieden.

• Voorwaarden en uitsluitingen overnamebedrag

o Steeds onderhoud gehad; min 1x jaar bij een Servicebike service punt

o Beheerd als goede huisvader + alle toebehoren aanwezig (batterij, lader, display, sleutels batterij en sleutels anti-diefstalslot).

o Geregistreerd binnen 3 maand na aankoop

o Er werden geen wijzigingen gebracht aan de oorspronkelijke constructie van de E-bike (bijv. tuning, V-max opheffing, enz.), alsmede door het inbouwen van onderdelen of accessoires die door de fabrikant niet zijn toegestaan, met uitzondering van range extenders en extra accu’s indien deze gelijktijdig met de E-bike werden aangekocht en bovendien worden vermeld op de initiële aankoopfactuur.

• Uitsluitingen:

o Breukschade

o Accessoires: batterijladers, e.d., 

o Door een ongeval, d.w.z. een direct van buitenaf, plotseling, met mechanisch geweld inwerkende gebeurtenis;

o Door ondeskundige, moedwillige of met kwade opzet verrichte handelingen, ontvreemding 

o Zoals diefstal, onbevoegd gebruik, roof en/of verduistering, directe door dieren veroorzaakte schade, storm, hagel, vorst, corrosie, bliksem-/steeninslag, aardbeving, Waterinfiltratie, en als gevolg van schroeien, brand of explosie;

o Door militaire handelingen van welke aard ook, burgeroorlog, binnenlandse onrusten, stakingen, uitzetting, terrorisme, vandalisme, inbeslagname of andersoortig overheidsingrijpen, dan wel door kernenergie;

o Tijdens het deelnemen aan wedstrijden, rally’s, snelheidsritten of tijdens oefenritten